براى اولين بار، هلیکوپتر اوكراين وارد آسمان روسيه شد ویک انبار نفت را زد

براى اولين بار، هلیکوپتر اوكراين وارد آسمان روسيه شد ویک انبار نفت را زد
01 آوریل 2022, 10:42

براى اولين بار، هلیکوپتر اوكراين وارد آسمان روسيه شد ویک انبار نفت را زد