در سوریه مردم محلی مانع حرکت کاروان نظامی آمریکا شدند

در سوریه مردم محلی مانع حرکت کاروان نظامی آمریکا شدند
22 نوامبر 2021, 16:07

ساکنان روستای الحامو در شمال شرق سوریه یک کاروان نظامی آمریکایی را که قصد عبور از منطقه را داشت، سنگباران و اشغالگران را مجبور به بازگشت کردند.