بزرگترين تجمع اعتراضى محيط زيستى در ايران

بزرگترين تجمع اعتراضى محيط زيستى در ايران
19 نوامبر 2021, 15:08

بزگترين گردهمايي محيط زيستى در ايران; امروز در اصفهان هزاران نفر به خاطر خشكى زاينده رود تجمع كردند.