اولين تصاوير از انفجار در نماز جمعه در ننگرهار افغانستان

اولين تصاوير از انفجار در نماز جمعه در ننگرهار افغانستان
12 نوامبر 2021, 17:01

اولين تصاوير از انفجار در نماز جمعه در ننگرهار افغانستان؛ 2 کشته و 18 زخمی