دکان‌دار شهر مزارشریف بخاطر ندادن پول از سوی طالب تفنگ‌دار لت‌وکوب شد

دکان‌دار شهر مزارشریف بخاطر ندادن پول از سوی طالب تفنگ‌دار لت‌وکوب شد
29 اکتبر 2021, 14:43

ویدیوی که در اختیار آماج قرار گرفته نشان می‌دهد که طالب تفنگ‌دار دکان‌داری را لت‌وکوب می‌کند و بعد با اعتراض جمعی دکان‌داران روبرو می‌شود. شکایت از جمع کردن پول از سوی طالبان از همه ولایت‌ها است.