حضور اولین سوخو - 35 روسی در فرودگاه ایران

حضور اولین سوخو - ۳۵ روسی در فرودگاه پیام کرج

باکو, , İnteraz - 29 اکتبر 2021, 16:25

به گزارش اینترآذ یک هواپیمای نظامی سوخو-35 ساخت روسیه برای اولین بار در یک فرودگاه ایران مشاهده شد.

برخی منابع معتقدند در سفر محمد باقری به روسیه بحث خرید این هواپیماها مطرح شد و هواپیمای که تصویر آن منتشر شد برای آزمایش توسط خلبانان ایرانی به ایران آورده شده است.

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد