درمان معتادان در افغانستان به روایت تصویر

  • 22

Baku, Cavid Babayev, İnteraz, 21 اکتبر 2021, 11:41

چگونه معتادان در افغانستان درمان می شوند؟

در گالری امروز، توجه شما را به درمان معتادان در افغانستان به روایت تصویر جلب می کنیم.