تصاویر محل‌های اصابت راکت‌های مقاومت فلسطین

  • 30

تهران, Cavid Babayev, İnteraz, 12 ماه مه 2021, 08:41

تصاویر محل‌های اصابت راکت‌های مقاومت فلسطین در شهرک‌های اسرائیلی و مخازن سوخت.